PROPERTY off Materials


logo.jpg PRIMENA PoliTerm Materijala.

*   U INDUSTRIJI – laboratorije | crna i obojena metalurgija | procesna industrija | elektroindustrija | komercijalna i šinskihavozila | poljoprivredne mašine | industrija tekstila, kože i obuće | rudarstvo i energetika | građevina (cementare) | drvna industrija | brodogradnja i dr. …

 

*   PREHRAMBENA IND. I UGOSTITELJSVO – stolovi pandlovanje mesa | radne podloge za tranžiranje i preradu hrane | EuroPalete | gazišta za podove | lodne i  ambalaža | stalci za torte i pšut | pica podloge i dr. …

 

*   U MEDICINI – termoformirajuće ploče za izradu ortopedskih pomagala.


logo.jpg OSNOVNE OSOBINE PoliTerm materijala

Široku primenu PoliTerm proizvoda omogućavaju njihove fizičko-hemijske osobine: netoksičnost (dozvoljen direktan dodir sa hranom),  otpornost na povišene i niske temperature (mogućnost rada u kriogenim sredinama), dobra klizna svojstva,  manja masa uz zadržavanje željenih mehaničkih osobina, otpornost na UV zračenje atmosferalije, hemijska otpornost, tremo-obradivost (termoformiranje), elektro izolaciona svojstva i dr. …

*   Konstrukcione osobine – omogućavaju preuzimanje udarnog opterećenja, moguć rad bez podmazivanja ili u području manjkavog podmazivanja, visoka otpornost na habanje abrazijom, dobra klizna svojstva, smanjena težina uz zadržavanje mehaničkih karakteristika, bezšuman rad, tamo gde je potrebno omogućiti rad uz pojavu nečistoća (peska, prašine opiljaka i slično…).
*   Hemijske osobine – omogućavaju primenu tamo gde je potrebna otpornost na hemijski agresivne fluide (kiseline, baze i  lužine), koroziju usled vlage, UV zračenje i ostale atmosferalije, netoksičnost-mogućnost direktong kontakta sa hranom.
*   Termičke osobine
– omogućavaju primenu u području rada sa niskihm temperaturama (-60 0C). U području povišenih temperatura, maksimalna kratkotrajna radna temperatura je 150(0C) a trajna radna je do 100(0C), izuzev pojedinih materijala koji mogu da trpe i do 600(0C) – videti rubriku “ostali materijali”. Veoma su mali provodnici toplote (i do 200 puta manji od niskougljeničnog kontrukcionog čelika). Imaju mogućnost termoformiranja. 
*   Dielektrične osobine –
ne provode struju pa imaju dobra izolaciona svojstva. Dakle svi su dobri kao izolatori.


logo.jpg Napomena: Ukoliko niste u mogućnosti sami da izvršite adekvatan odabir materijala, budite slobodni i konsultujte se sa nama.